Yeşil Kalkınma Derneği, Avrupa Birliği’nin desteklediği, önemli bir girişim olan “Daha Yeşil Yarınlar için Hassas Tarım: Sürdürülebilir Tarım Savunuculuğu” projesinde gururla yer almaktadır.