Tüzük

YEŞİL KALKINMA DERNEĞİ

MADDE 1- ADI VE MERKEZİ

a-Derneğin Adı: "YEŞİL KALKINMA DERNEĞİ "dir.

b-Derneğin merkezi Ankara'dır.

c-Şubesi açılmayacaktır.

MADDE 2- AMACI

Dernek, ülkemizde ve yurtdışında sağlık hakkının ve sağlıklı yaşamanın, insan haklarının doğal ve gerekli unsuru olduğunu kabul ederek insan onuruna yakışır ve yaşanabilir sağlıklı bir ortam oluşturmak için permakültür, doğal yaşamın korunması, ekolojik denge, sürdürülebilir tarım, karbon nötr, iklim değişikliği, iklim değişikliğinin sağlığa etkisi ve çevresel sorunlar gibi alanlarda genel bilgi vermeyi, toplumun farkındalık seviyesini yükseltmeyi bu konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.

MADDE 3- ÇALIŞMA KONULARI

1-Faallyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, bülten ve bilgilendirici broşürler gibi yayınlar çıkarmak ve bunları telefon mesajı, elektronik posta, kargo ve mektup yoluyla toplumun tüm fertlerine azami miktarda ulaşmasını sağlamak, 4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak

Tüzüğün tamamına ulaşmak için yesilkalkinmadernegi@gmail.com mail adresine mail atınız

Diğer İçerikler